Telephone Icon +90(232) 421 17 47

Bina Otomasyon Sistemleri

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

İlgili yangın yönetmeliklerde gerken durumlar için, yangının ve dumanın ilerlemesi ve yayılmasını tanımlanan süre için durdurmak için yatay veya düşey konumda elemanlar ( YANGIN BÖLMELERİ ). Bir bina içerisinde, üstü ve altı da dahil olmak üzere her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölümler ( YANGIN KOMPARTIMANI ). İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken durumlarda, yangının ilerlemesini ve yayılmasını tanımlanan süre için durduran düşey bölmeler ( YANGIN DUVARI ). Korunması gereken obje, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşeyde yayılmasını önlemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerler ( YANGIN PERDESİ ) yapılması zorunludur.


ENDÜSTRİYEL KAPILAR ENDÜSTRİYEL KAPILAR ENDÜSTRİYEL KAPILAR

HAVALANDIRMA PANJURLARI

IŞIK VE HAVALANDIRMA PENCERELERİ

DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ